Atferdskonsultasjon

Noen ganger er ikke hundeholdet bare moro. Hunden kan være plaget av redsel, viser kanskje aggressiv atferd, eller annet som gjør hverdagen vanskelig. I en atferdskonsultasjon bruker vi god tid på å kartlegge problemet og diskutere hvordan man kan håndtere situasjonen og trene hunden. Eksempler på problemer kan være:

  • Utagerer mot andre møtende hunder
  • Hunder som ikke kan være hjemme alene
  • Uønsket bjeffing
  • Problemer med hunden i bil
  • Ulike former for ressursforsvar

Den som utfører atferdskonsultasjoner og atferdstimer har universitetsutdanning innen sentrale fagområder som etologi og læringsteori, samt innsikt i erfaringsbaserte protokoller for atferdsterapi hos hund. Vi vil alltid tilstrebe at anbefalte tiltak, trening og atferdsmodifisering skal være godt faglig forankret. Videre, tilnærmingen skal ikke volde frykt eller ubehag hos hund eller eier. Har du spørsmål knyttet til dette er det bare å spørre oss på telefon.

En atferdskonsultasjon inkluderer:

Innledende telefonsamtale: Her forteller eier kort om problemet og vi avtaler tid og sted for kartleggingssamtalen.

Eier fyller ut kartleggingsskjema: Skjema fylles ut og sendes tilbake i forkant av konsultasjonen. Dette brukes vi til å forberede oss. Det vil også spare noe tid når vi møtes. Video av atferd kan være meget nyttig.

Kartleggingssamtalen: Kartleggingssamtalen varer i omkring 1,5-2,5 timer. Her snakker vi nærmere om problemene, hva som utløser atferden og vi forsøker å forstå hundens underliggende motivasjoner for den atferden han eller hun har. Vi snakker også om prinsippene for den type trening vi vil anbefale for det enkelte problem. Dersom man ser det som hensiktsmessig gjennomføres kartleggingstimen hjemme hos hundeeier.

Skriftlig tilbakemelding: Eier får en skriftlig tilbakemelding med forslag til tiltak og trening. Dette kan være korte notater som beskriver treningsøvelser eller informasjon som har til hensikt å gi økt forståelse for atferdsproblemene. Når eier har mottatt dettte, har satt seg inn i materialet, samt kommet litt i gang med tiltak og trening, så kan det være at vi tar en telefonsamtale for oppklarende spørsmål.

En inkludert atferdstime: Denne timen er som regel praktisk rettet, og har varighet på en klokketime. Det kan også være vi kommer frem til modifisering av treningsopplegget. Denne timen gjennomføres gjerne på Sportshunders avdeling på Havstein, eller på annet avtalt sted. I enkelte tilfeller kan det være mest hensiktsmessig med veiledning over video. Timen settes opp gjerne noen uker etter kartleggingssamtalen, og senest 6 måneder etter. Om ønskelig kan det kjøpes til flere atferdstimer (se under).

Støtte over telefon: Vi ønsker å høre hvordan det går samt at du kan henvende deg når du har spørsmål. Kanskje du synes det butter litt på motivasjon, eller vil fortelle om et gjennombrudd. Du har støtte over telefon i 6 måneder fra konsultasjonen.

Noen ganger kan det være medisinske årsaker til atferdsproblemer. Dersom du selv mistenker at dette kan være tilfelle anbefaler vi en tur til veterinæren først. Det kan også være at vi i løpet av prosessen finner ut at det vil være bra med en undersøkelse.

Pris for atferdskonsultasjonen: 1500,-
Det betales via tilsendt faktura.

Hjemmebesøk utføres kostnadsfritt innen Trondheim Kommune, det tilfaller kostnader for kjøring og tid dersom hjemsted er utenfor Trondheim Kommune.

Atferdstimer:
Det kan være ønskelig og nødvendig med ytterligere atferdstimer. Det er da gjerne fokus på praktisk trening. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt med privattimer uten først å ha gjennomført en atferdskonsultasjon, da inngår ikke skriftlig tilbakemelding. Pris for atferdstimer:

  • 550,- pr time om du kjøper en time.
  • 1500,- om du samtidig kjøper 3 timer.
  • 2150,- om du samtidig kjøper 5 timer.

Disse gjennomføres gjerne på Havstein, eller på annet avtalt plass.

Kontakt: Ta kontakt for mer informasjon og avtale:

Lillian Waagø: telefon 980 34 905 (mail: lillian@waago.net)

Eirin Dahl: telefon 997 62 223 (mail: kontakt@sportshunder.no)